വായനാദിനം 2013

കേരളസര്‍വകലാശാല ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ 29 വരെ  മലയാളഭാഷ, ഉല്‍പത്തിയും വികാസവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ പുസ്തകപ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  P1010624 P1010626 P1010643 P1010644 programme1 programme

Advertisements

Posted on June 19, 2013, in Library news. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: